2020

2020

FinRA

Finnish Reading Association

TOIMINTAKERTOMUS 2020

JOHTOKUNTA                                                                                 

Ann-Sofie Selin puheenjohtaja

Heli Ketovuori, varapuheenjohtaja

Annika Björk, jäsensihteeri

Vuokko Kaartinen, viestintäsihteeri

Miina Orell, projektisihteeri

Tiina-Maija Kaarlela, varajäsen

Heidi Perho, taloudenhoitaja

Pehr-Olof Rönnholm, varajäsen, toimiva taloudenhoitaja

KOKOUKSET 

Johtokunta kokoontui kolme kertaa: 1.2., 19.3. ja 21.9.Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 19.3. Turussa ja syyskokous 3.10.etäkouksena, zoom.

JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä 31.12.2020  oli 158, eronneita jäseniä 10  ja uusia jäseniä 13. Kielikukon tilaajia 38.

JÄSENLEHTI

Kielikukko-lehden painosmäärät olivat seuraavat:

numero 1: 300 kpl; numero 2: 240; numero 3: 250 ja numero 4: 260.

Vuosi 2020 oli lehden 40. vuosikerta.

Lehden päätoimittaja oli Heli Ketovuori, KL, lukioiden erityisopettaja, Turun kaupunki

Toimituskunnan muut jäsenet:

  • Juli-Anna Aerila, KT, dosentti, yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka, Turun yliopisto
  • Tiina-Maija Kaarlela, KM, LO
  • Vuokko Kaartinen, KT, dosentti
  • Sari Sulkunen, FT, dosentti, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
  • Pirkko Tiuraniemi, KT, äidinkielen lehtori (el.)

Vuonna 2020 julkaistiin neljä Kielikukkoa:

1/2020 vastuutoimittajia olivat Antti Aaltonen ja Juli-Anna Aerila teemalla lukeminen

2/2020 vastuutoimittaja oli Sari Sulkunen teemalla monilukutaito

3/2020 vastuutoimittajia olivat Heli Ketovuori ja Miina Orell teemalla oppimisen tuki

4/2020 vastuutoimittaja oli Heli Ketovuori teemalla etäopetus

Kielikukkoa toimitettiin vapaaehtoisvoimin, kuten aikaisempinakin vuosina. Kielikukon painatuksen ja postituksen hoiti Kirjapaino Painosalama Oy.

JULKAISUTOIMINTA

Vuoden alussa postittajana toimi Maria Nylund taloudenhoitajan avustamana ja tuuraajana. 19.3 Johtokunta päätti ulkoistaa A7-julkaisun myynnin sekä jäsenille että ei-jäsenille Rönnholms pedagogikservice’lle tarjouksen mukaisesti vuoden 2020 alusta alkaen. Pehr-Olof Rönnholmin varahenkilöstä keskustellaan/päätetään seuraavassa kokouksessa. 21.9 Johtokunta päätti nimetä postittajan varalle Ann-Sofie Selin Y-1905589 samoin ehdoin kuin Rönnholm.

Laskutusohjelma oli Isolta Arkhimedes ja 2+ kpl-lähetyksissä postitusohjelma ShipIt joko Postin tai Matkahuollon välityksellä. Laskut lähetetään yleensä kunnille verkkolaskuna ja yksityisille joko pdf-muodossa sähköpostiliitteenä tai postitse. Taloudenhoitaja on hoitanut sähköpostiliikenteen ja reskontran sekä maksumuistutukset.

TIEDOTUSTOIMINTA

Vuoden aikana julkaistiin FinRAn uudet verkkosivut finrainfo.fi  suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.          Yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta on tiedotettu Kielikukko-lehdessä, ja nettisivulla

sekä facebookissa.

Vanhoista nettisivuista http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/ on viittaus uusiin.

Sivuja ylläpiti Pehr-Olof Rönnholm, lisäksi puheenjohtajalla ja projektisihteerillä on käyttöoikeudet. 

Yhdistyksellä on lisäksi Facebook-sivut, joiden päivittämisestä vastaa Miina Orell. Sivuja käytetään ensisijaisesti tiedottamiseen ja yhdistyksen perustehtävän suunnassa tiedon levittämiseen.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Yhdistys on toiminut vuonna 1997 aloitetussa valtakunnallisessa Oikeus Oppimiseen -valtuuskunnassa. FinRAn yhdyshenkilö oli Heli Ketonen. Pirjo Vaittinen on edustanut FinRAa kahdessa työryhmässä: 1. oppimisvaikeudet  työelämässä ja 2. korkeakoulutuksen saavutettavuus -työryhmissä.

FinRA on ollut yhteydessä Lukukeskukseen ja Varsinais-Suomen dysleksiayhdistykseen.

AAPISKUKKOPALKINTO/ABC-tuppen

Vuoden 2020 Aapiskukkopalkinto luovutettiin jääkiekkoilija Kevin Lankiselle. Lisäksi myönnettiin kaksi kunniamaininta, joista toinen annettiin Lukulumolle ja toinen Ebban verkkokirjastolle.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

FinRA on toiminut jäsenenä Federation of European Literacy Associations- nimisessä liitossa (FELA:ssa) yksitoista vuotta. FinRAn edustajana toimi Pehr-Olof Rönnholm, ja FELAn johtoryhmässä Ann-Sofie Selin puheenjohtajana. FELA toimii International Literacy Associationin (DE, USA)partnerina Euroopassa. FinRA osallistui FELA:n ylimääräiseen kokoukseen Tallinnassa 17.1. Varsinainen General Assembly järjestettiin zoom-kokouksena 22.8. Tämän lisäksi pidettiin kaksi ylimääräistä yleiskokousta 26.9 ja 31.10. Tarvittiin kolme kokousta valitsemaan FELAn uusi pj. ja varapj. Uuden johtokunnan kokoonpano 2021:

Máirín Wilson, LAI, Ireland, Chairperson 2021-2022

Tiziana Mascia, ALI, Italy, Vice-Chairperson 2021-2022

Veronika Rot Gabrovec, SloRA, Slovenia,  Secretary 2021

Ann-Sofie Selin, FinRA, Finland, Treasurer 2021-2023.

FinRAn jäsenraportti FELA:lle toimitetaan kahdesti vuodessa tiedoksi kansainvälisille yhteistyökumppaneille FELA:n jäsenjärjestöille ja edelleen ILAlle (ent. IRA). Kaikkien FELAn jäsenten kansalliset raportit kootaan yhteiseksi tietopaketiksi, joka on FinRAn käytettävissä. FinRAn vuoden 2020 raportit FELA:lle liitteenä. (Raportit julkaistu netissä FELA Members – Federation of European Literacy Associations (literacyeurope.org)

FinRA osallistui EstRA:n alullepanemaan NordPlus-projektiin yhdessä m.m. Tanskan, Latvian ja Liettuan FELA:n jäsenjärjestöjen kanssa. NordPlus myönsi 55325€ projektille, jonka puitteissa järjestettiin 4. Itämeren lukemisen konferenssin 17.– 19.1.2020.

FinRA piti menneen vuoden aikana yhteyttä eurooppalaisiin sisaryhdistyksiin. Swedish Council of International Reading Association (SCIRA) ja Dansk Forening for Læsepædagoger lähettivät säännöllisesti julkaisunsa saamiensa Kielikukkolehtien vaihtokappaleina.

Johtokunnalla ei ole tietoa FinRAn jäsenten mahdollisesta jäsenyydestä ILA:n komiteoissa.

TOIMINNANTARKASTAJAT

Toimintavuoden toiminnan tarkastajina toimivat professori Pekka Niemi ja FT Pirjo Vaittinen.

Liite 1: Report to FELA January 2020

Liite 2: Report to FELA August 2020