2017

2017

FinRA

TOIMINTAKERTOMUS 2017

JOHTOKUNTA

Ann-Sofie Selin puheenjohtaja
Heli Ketovuori, varapuheenjohtaja
Annika Björk, jäsensihteeri
Miina Orell, henkilökohtainen varajäsen 30.9. alkaen
Vuokko Kaartinen, tiedotussihteeri
Kaisu Rättyä, henkilökohtainen varajäsen
Heidi Perho, taloudenhoitaja
Pehr-Olof Rönnholm, varajäsen, toimiva taloudenhoitaja

KOKOUKSET 

Johtokunta kokoontui neljä kertaa: 28.1., 1.4., 30.9. ja 9.12. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 1.4. Turussa ja syyskokous 30.9.2017 Turussa.

JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä 31.12.2017 jäseniä oli 131 (31.12.2016 141), eronneita jäseniä 19 ja uusia jäseniä 9. Kielikukon tilaajia 46 (47).

JÄSENLEHTI

Kielikukko-lehden painosmäärät olivat seuraavat:
numero 1: 280 kpl; numero 2: 280 kpl; numero 3: 280 ja numero 4: 225.
Vuosi 2017 oli lehden 36. vuosikerta.

Lehden päätoimittaja oli Vuokko Kaartinen, KT, dosentti, äidinkielen didaktiikan yliopistonlehtori (eläkk.)

Toimituskunnan muut jäsenet:

  • Juli-Anna Aerila, KT, yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka, Turun yliopisto
  • Heli Ketovuori, KL, erityispedagogiikan yliopisto-opettaja, Turun yliopisto
  • Kaisu Rättyä, KT, FT, dosentti, yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka Tampereen yliopisto
  • Sari Sulkunen, FT, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
  • Pirkko Tiuraniemi, KT, äidinkielen lehtori (eläkk.)

Kielikukkoa toimitettiin vapaaehtoisvoimin, kuten aikaisempinakin vuosina.

Kielikukon painatuksen ja postituksen hoiti Kirjapaino Painosalama Oy.

TALOUS- JA JULKAISUTOIMINTA

 

Vuoden 2017 toiminnan keskeisimmät rahoituslähteet olivat perinteelliset – jäsenmaksut, Kielikukon tilausmaksut sekä A7:n myynti. Yhdistyksen taloudellinen tila on edelleen vakaa.

KOULUTUSTA JA SEMINAAREJA

Turun pedagoginen kahvila järjestettiin yhteistyössä Ilpoisten koulun kanssa ja se sai kannatusta Turun opetusvirastosta. Salla Sissonen teki ja julkaisi haastattelut prof. Victoria Riskon ja prof. Pekka Niemen kanssa.

Johtokunta päätti järjestää näitä kahviluentoja yhteistyöstä kiinnostuneiden koulujen kanssa. “Pedagogiset kahvilat” ovat pienimuotoisia seminaareja ja luentotilaisuuksia, joita FinRA järjestää yhteistyössä koulujen tai laitosten kanssa.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta on tiedotettu Kielikukko-lehdessä ja nettisivustoilla osoitteessa http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/. Nettisivut julkaistaan osittain erisisältöisinä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivuja ylläpiti Pehr-Olof Rönnholm, lisäksi johtokunnan jäsenillä on käyttöoikeudet.  Sivuja on päivitetty pitkin vuotta 2017. Suomenkielisiä sivuja on vuodenvaihteeseen mennessä avattu 5900 kertaa, ruotsinkielisiä 1020 ja englanninkielisiä 2130.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Yhdistys on toiminut vuonna 1997 aloitetussa valtakunnallisessa Oikeus Oppimiseen -valtuuskunnassa. FinRAn yhdyshenkilö on Vuokko Kaartinen. Kuluneena vuotena jatkui jälkipyykki  ELINET-projektijohdon kanssa.

AAPISKUKKOPALKINTO/ABC-tuppen

ABC-tuppen/Aapiskukkopalkinto tilldelades läraren och författaren Katarina von Numers-Ekman diplomet som erkänsla för hennes arbete för elevernas läsmotivation och för handledning och inspiration av lärarna och deras kunnande, för en guldgruva till webbsida samt för hennes personliga modell som författare. Katarina mottog priset i samband med en föreläsning som hon höll för elever och kolleger i Mattlidens skola med rubriken “En god läsare för hundra år sedan skulle nästan vara analfabet i dag”. Hufvudstadsbladet och Läraren publicerade nyheten.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

FinRA on toiminut jäsenenä Federation of European Literacy Associations -nimisessä liitossa (FELA:ssa) yhdeksättä vuotta. FinRAn edustajana toimi Pehr-Olof Rönnholm, ja FELAn johtoryhmässä Ann-Sofie Selin puheenjohtajana.

FinRA osallistui International Development in Europe Committee of International Reading Associationin (IDECn) ja FELA:n työkokouksiin Vilnassa 21.–22. tammikuuta 2017 sekä vastaaviin kokouksiin Madridissa 2.7.2017.

FinRAn National report on toimitettu kahdesti vuodessa tiedoksi kansainvälisille yhteistyökumppaneille IDECin jäsenjärjestöille ja edelleen ILAlle (ent. IRA). Kaikkien IDECin jäsenten kansalliset raportit kootaan yhteiseksi tietopaketiksi, joka on FinRAn käytettävissä.

FinRA piti menneen vuoden aikana yhteyttä eurooppalaisiin sisaryhdistyksiin. Swedish Council of International Reading Association (SCIRA) ja Dansk Forening for Læsepædagoger lähettivät säännöllisesti julkaisunsa saamiensa Kielikukkolehtien vaihtokappaleina.

FinRA osallistui EU-komission rahoittamaan ELINET-projektiin 2014–2016. Projektin johto, Kölnin yliopisto, vaatii 2360,00 euroa takaisin. Samantyyppiset kirjeet on lähetetty useimmille FELAn jäsenjärjestöille (11), jotka osallistuivat projektiin. Vastine liitteineen lähetetty 15.1.2018.

IRA:n, nyk. ILA:n komiteoissa toimivat seuraavat FinRAn jäsenet:

2015–2017 ILA Early Literacy Committee              Sirpa Eskelä-Haapanen