2018

2018

FinRA

Finnish Reading Association

TOIMINTAKERTOMUS 2018

JOHTOKUNTA                                                                               

Ann-Sofie Selin puheenjohtaja
Heli Ketovuori, varapuheenjohtaja
Annika Björk, jäsensihteeri
Vuokko Kaartinen, viestintäsihteeri
Miina Orell, varajäsen, projektisihteeri
Heidi Perho, taloudenhoitaja
Pehr-Olof Rönnholm, varajäsen, toimiva taloudenhoitaja

KOKOUKSET 

Johtokunta kokoontui neljä kertaa: 18.−21.1., 7.4., 6.10. ja 21.11. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 7.4. Turussa ja syyskokous 6.10.Turussa.

JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä 31.12.2018 jäseniä oli 137 (31.12.2017 131), eronneita jäseniä 12 ja uusia jäseniä 18 Kielikukon tilaajia 40 (46).

FinRAn 50-VUOTISJUHLA

Mennyt vuosi 2018 oli FinRAn 50-vuotisjuhlavuosi. FinRAn aiemmat puheenjohtajat Irja Hietanen, Arja Ferm (ent. Huhtala), Arja-Leena Aalto ja Virpi Ravolainen kutsuttiin kunniapuheenjohtajiksi ja pitkäaikainen Kielikukon päätoimittaja Paula Malin kunniatoimittajaksi. FinRAn aiempia vuosia valotettiin heidän kirjoittamien Kielikukossa julkaistujen artikkeleiden kautta. FinRAn 50-vuotisjuhlaan osallistuivat kutsuttujen kunniajäsenten lisäksi FinRAn ensimmäinen kunniapuheenjohtaja (2000) Ritva Koivusaari, FinRAn toiminnantarkastajat prof. Pekka Niemi ja FT Pirjo Vaittinen sekä muuta  jäsenistöä ja kansainvälisiä vieraita sisarjärjestöistämme SCIRA, LL (Tanska) sekä FELAsta. FinRA vastaanotti myös onnitteluja EstRAlta, RAR (Venäjältä), SloRAlta (Slovenia), CroRAlta (Kroatia), Norjasta ja Islannista.

JÄSENLEHTI

Kielikukko-lehden painosmäärät olivat seuraavat: numero 1: 250 kpl; numero 2: 230 kpl; numero 3: 250 ja numero 4: 250.

Vuosi 2018 oli lehden 37. vuosikerta.

Lehden päätoimittaja oli Vuokko Kaartinen, KT, dosentti, äidinkielen didaktiikan yliopistonlehtori (eläkk.)
Toimituskunnan muut jäsenet:
● Juli-Anna Aerila, KT, dosentti, yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka, Turun yliopisto
● Heli Ketovuori, KL, lukioiden erityisopettaja, Turun kaupunki
● Kaisu Rättyä, KT, FT, dosentti, yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka Tampereen yliopisto
● Sari Sulkunen, FT, dosentti, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
● Pirkko Tiuraniemi, KT, äidinkielen lehtori (eläkk.)

Kielikukkoa toimitettiin vapaaehtoisvoimin, kuten aikaisempinakin vuosina. Kielikukon painatuksen ja postituksen hoiti Kirjapaino Painosalama Oy.

TALOUS- JA JULKAISUTOIMINTA

 Vuoden 2018 toiminnan keskeisimmät rahoituslähteet olivat perinteelliset – jäsenmaksut, Kielikukon tilausmaksut sekä A7:n myyntitulot. Toiminta oli vuonna 2018 tappiollinen, 851,30 euroa. Yhdistyksen taloudellinen tila on edelleen vakaa.

A7 uudistustyö on ollut käynnissä vuoden 2018 ja tavoitteena on saada uusittu painos markkinoille syksyksi 2019.

KOULUTUSTA JA SEMINAAREJA

Tammikuussa Vuokko Kaartinen, Heli Ketovuori ja Miina Orell osallistuivat FinRAn edustajina Riiassa järjestettyyn kansainväliseen johtajuusseminaariin. Johtajuusseminaari toteutettiin International Literacy Association (ILA), European Committee (IDEC), Federation of European Literacy Association (FELA) ja Latvijas Lasīšanas asociācija (Latvia Reading Association) toimesta.

Aamupäivän osuudesta vastasivat ILAn edustajat Tiffany Sears ja Bernadette Dwyer. Heidän esityksensä käsitteli mm. järjestöjen pienenevää jäsentilannetta ja eri sukupolvien odotuksia ja näkemyksiä järjestöissä toimimisen näkökulmista.

Lounastauon jälkeen Renate Valtinin  (IDEC ja FELA) teemana oli International literacy challenges. Pehr-Olof Rönnholmin (IDEC ja FELA), Bernadette Dwyerin (ILA) sekä puhelimen välityksellä Marcie Craig Postin (ILA) esityksen aiheena oli Global Task Force, Development through the Frankfurt Declaration. He avasivat kuulijoille järjestöjen historiaa, taustalla olevia prosesseja ja toiminnan tavoitteita.

Ariana-Stanca Vacaretu (IDEC ja FELA) käsitteli esityksessään projekteja, rahoitusta, budjetointia ja sponsorointia. Kaikki teemoista koskevat edustettuina olevia paikallisia jäsenjärjestöjä.

Kirjastossa tarjotun kahvin jälkeen Ann-Sofie Selin ja Greg Brooks  (FELA ja IDEC) esittelivät IDECin ja FELAn tulevaa yhdistymistä ja sen taustaa.

Lopuksi käytiin keskustelu järjestöjen rooleista ja tulevasta yhdistymisestä ja yhteistyöstä. Mukana olivat mm. Tiffany Sears (ILA), Bernadette Dwyer (ILA) ja Ann-Sofie Selin (FELA ja IDEC).

Juhlavuonna tarjottiin koulutuspakettia esiopetusikäisille. Markkinointi epäonnistui ajoituksen suhteen. Yhdistyksellä on jatkossa jatkuvassa tarjonnassa koulutuspaketteja, joita voidaan toteuttaa kiinnostuksen mukaan erilaisissa yhteyksissä. Koulutukset ovat tilaajalle maksullisia ja kouluttajat ja yhdistys jakavat koulutuksista syntyvät tuotot.

”Tue lasta leikkien”-koulutus on suunnattu viisi- ja kuusivuotiaiden lasten vanhemmille. Tunnin kestävä kokonaisuus soveltuu hyvin osaksi vanhempainiltaa. Koulutusta voidaan räätälöidä myös kouluikäisille.

Tilaisuudessa tutustutaan käytännönläheisesti lapsen osaamisen herkkyyskausien havaitsemiseen, houkutteluun ja vahvistamiseen. Tavoitteena on antaa vanhemmille tietoa varhaisten taitojen merkityksestä ja käytännön eväitä lapsen oppimisvalmiuksien tukemiseksi. Puheen keskiö ei kuitenkaan ole kouluvalmiuksissa tai opettamisessa, vaan vanhemman läsnäolossa ja leikin maailmassa.

Tilaisuuden kouluttajina toimivat Tiina-Maija Kaarlela (KM, LO) ja Miina Orell (KM, LO, EO), joilla on vuosien kokemus alkuopetuksesta ja yhteistyöstä esiopetuksen kanssa niin opettajina kuin vanhempina.

Koulutuksen hinta on 150e (sis. 60 minuutin koulutuksen) +matkakulut. Tarvittaessa koulutuksen kesto on räätälöitävissä.

“Menetelmämessut”-tapahtuma oli erityisopettajien työkenttään liittyvien oppimateriaalien, tulevien yhteistyökumppanien sekä heidän työmuotojensa esittely Turun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Educariumissa torstaina 19.4. n. klo 11-14. FinRA esittäytyi Miina Orellin toimesta messutapahtumassa; esittelyssä keskityttiin Kielikukko-julkaisun markkinointiin ja A7-julkaisun esittelyyn. Tapahtumassa saatiin yksittäisiä uusia jäseniä.

FinRA esittäytyi Jyväskylän Hyvä Alku-messuilla 20.–21. 9.2018. Messutapahtumassa yhdistyksellä oli oma esittelyvuoro messujen infolavalla. Yhdistyksellä oli oma puolen tunnin esitysaika, jonka pitivät Miina Orell ja Tiina-Maija Kaarlela. Esitys itsessään meni oikein hyvin ja herätti kuulijoissa kiinnostusta. Esitysaika oli huono, sillä luennot alkoivat juuri samaan aikaan. Jatkossa osallistuminen on varmasti kannattavaa, mutta esitysajan neuvotteluun tulee keskittyä huolellisemmin.

Syksyllä 2018 FinRA, Miina Orell,  järjesti kirjojen illan opettajille yhteistyössä Skanssin Suomalaisen kirjakaupan kanssa. Kirjakauppa tarjosi tilaisuuteen tilat ja libristipalveluita. Tilaisuuden aluksi Juli-Anna Aerila piti koulutuspuheenvuoron. Osallistujapalaute oli kannustavaa ja myös kirjakauppa piti tilaisuutta onnistuneena.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta on tiedotettu Kielikukko-lehdessä, ja nettisivustoilla osoitteessa http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/ sekä facebookissa.

Nettisivut julkaistaan osittain erisisältöisinä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivuja ylläpiti Pehr-Olof Rönnholm, lisäksi johtokunnan jäsenillä on käyttöoikeudet.  Sivuja on päivitetty pitkin vuotta 2018. Suomenkielisiä sivuja on vuodenvaihteeseen mennessä avattu n. 28000 kertaa, ruotsinkielisiä n. 7500 ja englanninkielisiä n.12200 kertaa.

Yhdistyksen Facebook-sivut elvytettiin keväällä 2018. Sivustojen seuraajien määrä on kasvanut tasaisesti Miina Orellin ylläpitämänä ja sivustoille on pyritty saamaan myös omaa sisällön tuotantoa esimerkiksi kirjavinkkauksiin keskittyvän ”Opelta opelle”-juttusarjan muodossa.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Yhdistys on toiminut vuonna 1997 aloitetussa valtakunnallisessa Oikeus Oppimiseen -valtuuskunnassa. FinRAn yhdyshenkilö on Vuokko Kaartinen. FinRA on ollut yhteydessä Lukukeskukseen.

AAPISKUKKOPALKINTO/ABC-tuppen

Vuoden 2018 Aapiskukko-palkinto luovutettiin jyväskyläläiselle Lenita Pihlajalle kansainvälisenä lukutaitopäivänä 8. syyskuuta. Hän on tehnyt pitkän ja monipuolisen työuran kielten-, äidinkielen- ja S2-opettajana. Työssään hän on aktiivisesti kehittänyt mm. maahanmuuttajien pedagogiikkaa ja kielen arvioinnin välineitä.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

FinRA on toiminut jäsenenä Federation of European Literacy Associations- nimisessä liitossa (FELA:ssa) kymmenettä vuotta. FinRAn edustajana toimi Pehr-Olof Rönnholm, ja FELAn johtoryhmässä Ann-Sofie Selin puheenjohtajana. FinRA allekirjoitti uuden FELA rf -perustamiskirjan vanhan FELAn lopetuskokouksessa 4.8.2018 Kööpenhaminassa. FELA toimii International Literacy Associationin (DE, USA)partnerina Euroopassa. FinRA osallistui FELA:n kokouksiin Riiassa 19. – 20.1. sekä vastaavaan kokoukseen Kööpenhaminassa 4.8.

FinRAn jäsenraportti FELA:lle (National report) toimitetaan kahdesti vuodessa tiedoksi kansainvälisille yhteistyökumppaneille FELA:n jäsenjärjestöille ja edelleen ILAlle (ent. IRA). Kaikkien FELAn jäsenten kansalliset raportit kootaan yhteiseksi tietopaketiksi, joka on FinRAn käytettävissä. FinRAn vuoden 2018 National raportit liitteenä.

FinRA piti menneen vuoden aikana yhteyttä eurooppalaisiin sisaryhdistyksiin. Swedish Council of International Reading Association (SCIRA) ja Dansk Forening for Læsepædagoger lähettivät säännöllisesti julkaisunsa saamiensa Kielikukkolehtien vaihtokappaleina.

Johtokunnalla ei ole tietoa FinRAn jäsenten mahdollisesta jäsenyydestä ILA:n komiteoissa.

TOIMINNANTARKASTAJAT

Toimintavuoden toiminnantarkastajina toimivat professori Pekka Niemi ja FT Pirjo Vaittinen.