2019

2019

FinRA

Finnish Reading Association

TOIMINTAKERTOMUS 2019

JOHTOKUNTA                                                                               

Ann-Sofie Selin puheenjohtaja
Heli Ketovuori, varapuheenjohtaja
Annika Björk, jäsensihteeri
Vuokko Kaartinen, viestintäsihteeri
Miina Orell, projektisihteeri
Tiina-Maija Kaarlela, varajäsen
Heidi Perho, taloudenhoitaja
Pehr-Olof Rönnholm, varajäsen, toimiva taloudenhoitaja

KOKOUKSET 

Johtokunta kokoontui kolme kertaa: 2.2., 6.4. ja 21.9. Syyskuun kokous oli strategiakokous, joka toteutettiin piknik-risteilynä. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 6.4. Turussa ja syyskokous 1.10.Turussa.

JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä 31.12.2019  oli 149 (2018:135; 2017:131), eronneita jäseniä 12 ja uusia jäseniä 18 Kielikukon tilaajia 40 (40).

JÄSENLEHTI

Kielikukko-lehden painosmäärät olivat seuraavat:
numero 1: 230 kpl; numero 2: 230; numero 3: 240 ja numero 4: 250.
Vuosi 2019 oli lehden 39. vuosikerta.
Lehden päätoimittaja oli Kielikukon nrossa 1/ 2019 Vuokko Kaartinen, KT, dosentti, äidinkielen didaktiikan yliopistonlehtori (el.) ja nrosta 2/2019 lähtien Heli Ketovuori, KL, lukioiden erityisopettaja, Turun kaupunki
Toimituskunnan muut jäsenet:
● Juli-Anna Aerila, KT, dosentti, yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka, Turun yliopisto
● Tiina-Maija Kaarlela, KM, LO
● Vuokko Kaartinen
● Heli Ketovuori
● Sari Sulkunen, FT, dosentti, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
● Pirkko Tiuraniemi, KT, äidinkielen lehtori (el.)

Kielikukkoa toimitettiin vapaaehtoisvoimin, kuten aikaisempinakin vuosina. Kielikukon painatuksen ja postituksen hoiti Kirjapaino Painosalama Oy.

JULKAISUTOIMINTA

A7- Lukemisen ja kirjoittamisen testistön uudistustyöstä vastannut työryhmä luovutti käsikirjoituksen yhdistykselle kesäkuussa. Uudistustyössä julkaisun sanelut tarkistettiin ja uudistettiin vastaamaan tämän päivän tarpeita. Muilta osin sisällön ulkoasu uudistettiin. Uudistustyöstä vastasivat Elina Kivelä, Lea Salokannel, Suvi Sankinen ja Miina Orell, joka toimi työryhmän puheenjohtajana. Työryhmä työskenteli ilman korvausta. Testistön ulkoasusta vastasi korvausta vastaan Susan Johnsson.

Postittajana toimi Maria Nylund taloudenhoitajan avustamana ja tuuraajana. Laskutusohjelma oli Isolta Arkhimedes ja 2+ kpl-lähetyksissä postitusohjelma ShipIt joko Postin tai Matkahuollon välityksellä. Laskut lähetetään yleensä kunnille verkkolaskuna ja yksityisille joko pdf-muodossa

sähköpostiliitteenä tai postitse. Taloudenhoitaja on hoitanut sähköpostiliikenteen ja reskontran sekä maksumuistutukset.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta on tiedotettu Kielikukko-lehdessä, ja nettisivustoilla osoitteessa http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/ sekä facebookissa.

Nettisivut julkaistaan osittain erisisältöisinä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivuja ylläpiti Pehr-Olof Rönnholm, lisäksi johtokunnan jäsenillä on käyttöoikeudet.  Sivuja on päivitetty pitkin vuotta 2019. Suomenkielisiä sivuja on avattu n. 8500 kertaa (36500-28000), ruotsinkielisiä n. 1400 kertaa (8900-7500) ja englanninkielisiä n. 1100 kertaa (13300-12200)

FinRA on rekisteröinyt nettiosoitteen www.finrainfo.fi.

Yhdistyksellä on lisäksi Facebook-sivut, joiden päivittämisestä vastaa Miina Orell. Sivuja käytetään ensisijaisesti tiedottamiseen ja yhdistyksen perustehtävän suunnassa tiedon levittämiseen.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Yhdistys on toiminut vuonna 1997 aloitetussa valtakunnallisessa Oikeus Oppimiseen -valtuuskunnassa. FinRAn yhdyshenkilö on Heli Ketonen. FinRA on ollut yhteydessä Lukukeskukseen.

AAPISKUKKOPALKINTO/ABC-tuppen

Vuoden 2019 Aapiskukko-palkinto luovutettiin professori Heikki Lyytiselle kansainvälisen lukutaitopäivän 8. syyskuuta kunniaksi. Itse luovutustilaisuus pidettiin Jyväskylässä Mäki-Matin perhepuistossa NMI:n Opin ja osaan tapahtumassa sunnuntaina 18.8.2019. NMI teki tapahtumasta ja Heikin saamasta Aapiskukko-palkinnosta jutun uutiskirjeeseensä, joka lähti

yli 20 000 vastaanottajalle ja liitti siihen FinRA:n kuvauksen.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

FinRA on toiminut jäsenenä Federation of European Literacy Associations- nimisessä liitossa (FELA:ssa) kymmenen vuotta. FinRAn edustajana toimi Pehr-Olof Rönnholm, ja FELAn johtoryhmässä Ann-Sofie Selin puheenjohtajana. FELA toimii International Literacy Associationin (DE, USA)partnerina Euroopassa. FinRA osallistui FELA:n kokouksiin Hampurissa 19.– 20.1. ja Kööpenhaminassa 3.– 4.8.

FinRAn jäsenraportti FELA:lle toimitetaan kahdesti vuodessa tiedoksi kansainvälisille yhteistyökumppaneille FELA:n jäsenjärjestöille ja edelleen ILAlle (ent. IRA). Kaikkien FELAn jäsenten kansalliset raportit kootaan yhteiseksi tietopaketiksi, joka on FinRAn käytettävissä. FinRAn vuoden 2019 National raportit liitteenä.

FinRA osallistui EstRA:n alullepanemaan NordPlus-projektiin yhdessä m.m. Tanskan, Latvian ja Liettuan FELA:n jäsenjärjestöjen kanssa. NordPlus myönsi 55325€ projektille, jonka puitteissa järjestettiin 4. Itämeren lukemisen konferenssin 17. – 19.1.2020.

FinRA piti menneen vuoden aikana yhteyttä eurooppalaisiin sisaryhdistyksiin. Swedish Council of International Reading Association (SCIRA) ja Dansk Forening for Læsepædagoger lähettivät säännöllisesti julkaisunsa saamiensa Kielikukkolehtien vaihtokappaleina.

Johtokunnalla ei ole tietoa FinRAn jäsenten mahdollisesta jäsenyydestä ILA:n komiteoissa.

TOIMINNANTARKASTAJAT

Toimintavuoden toiminnan tarkastajina toimivat professori Pekka Niemi ja FT Pirjo Vaittinen.