Mikä on FinRA?

Mikä on FinRA?

FinRA (Finnish Reading Association) on vuonna 1968 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää oppimisen ja opettamisen käytänteitä, jotka tukevat lasten ja nuorten kielellistä kehitystä, lukemalla ja kirjoittamalla oppimista sekä erilaisten oppimisen tapojen huomioimista.

FinRAn kolme keskeisintä toimintakenttää ovat julkaiseminen, koulutustapahtumien järjestäminen sekä kansainvälisissä verkostoissa toimiminen.