2023 Teemat

2023 Teemat

Vuoden 2023 ensimmäisessä numerossa teemana on opettaja lukijana ja kirjoittajana. Numeron vastuutoimittajia ovat Vuokko Kaartinen, Anna-Kaisa Lehtonen ja Sari Sulkunen.

Toisessa numerossa esitellään Lukupesä-hankkeen toimintaa. Lukupesä on varhaiskasvatuksen tai koulun oppimisympäristö, jossa on mukavia lukupaikkoja ja kirjallisuutta. Numeron vastuutoimittajina ovat Juli-Anna Aerila ja Merja Kauppinen.

Syksyn lehdissä käsitellään muun muassa oppimisen tukea erityisesti hyvinvoinnin näkökulmasta sekä oppivelvollisuutta.

Otamme vastaan myös muita kuin edellä mainittuihin teemoihin kytkeytyviä artikkeleita ja puheenvuoroja, jotka liittyvät esimerkiksi luku- ja tekstitaitoihin, niiden opettamiseen, opettajuuteen ja oppimisen tukeen. Mikäli haluat tarjota artikkelia julkaistavaksi Kielikukossa, ota yhteyttä päätoimittajaan tai teemaltaan sopivan numeron vastuutoimittajiin. Yhteystiedot löytyvät lehdestä. Vanhoja numeroita voi lukea verkkoarkistosta.

Lukijat voivat myös esittää toiveitaan lehden teemaksi. Vinkit voi lähettää päätoimittaja Sari Sulkuselle.