Hem

Hem

Tim Sparvs bokklubb

VIP webbinarium

Rubriken väcker i varje fall webmasterns nyfikenhet. Kolla!

Kampanjen utmanar alla att läsa en timme 8.9 kl. 19.00

Landsforeningen af læsepædagoger

FELAs webbinarier blev en framgång!

We are happy to announce that the very first FELA webinar ‘Literacy and Online Education: From Technology to Critical Thinking‘ that took place on 12th – 14th May, 2021, was a success. Many thanks to all the presenters and the participants!
If you missed the webinar or want to rewatch any of the presentations, you can find the links to the presentations here.


Läsrörelsen är ett fort-löpande program som är inskrivet i regeringspro-grammet och vars syfte är att främja läskunnigheten i vårt land, med barnen och de unga i spetsen. Läsrörelsen strävar efter att bredda begreppet läskun-nighet och lyfta fram multilitteracitet och fler-språkighet.

***

Har du kollat upp Läsväskan?

Används i 32 kommuner. 6200 aktiva användare. 87000 har registrerats i Läsväskan!

Internationella läskunnighetsdagen

Unesco uppmärksammar den internationella läskunnighetsdagen den 8 september. Syftet är att lyfta läskunnighet som en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen.

Se hur FinRA firar dagen!

Vad är Read Hour?

Vad kan förstaklassare vid skolstarten?

Kolla NCU:s rapport, Läget vid skolstarten.

Nationalspråksstrategien

Modersmålet är en grundläggande rättighet för var och en av oss. Modersmålet är en del av vår identitet och kultur. Modersmålet ger oss en känsla av trygghet. Alla ska ha möjlighet att  delta i samhällsaktiviteter och ta del av offentliga tjänster på svenska och finska också i framtiden. Det ska finnas två levande nationalspråk i Finland även framöver. 

Vi behöver era idéer för att säkerställa att både svenska och finska kommer att användas långt in i framtiden! >>>>>>

* * *

Skolverket ger anvisning för särskilt stöd vid distansundervisning. Här kan du läsa mer!

The ELIT Project

As part of EU Horizon 2020, a new ELIT Project “Empirical study of Literature Training Network” is launched. FELA is delighted to be one of the partner organisations in the Project and FinRA as a part of FELA.

The Project is now seeking to enrol 10 excellent early stage researchers. Successful applicants will take part in double/joint doctoral programs at a number of European universities including a training program in the field of empirical research in reading literature which will be organised for them. It is a wonderful opportunity.

All information about the call for applications is available on the ELIT website