Hem

HemHur står det till med läsförmågan?

En djupdykning i de finlandssvenska skolornas resultat i
PIRLS-undersökningen 2021

Välkommen till en seminariedag med läsning och lösningar i fokus!

Här hittar du hela programmet i PDF-format.


Hundra vägar till Hundra dagar hemma
– seminariedag kring läsning onsdag 15.11 i Helsingfors

Välkommen på ett heldagsseminarium onsdag 15.11 i SFV-huset G18 i Helsingfors om hur kan vi närma oss texter och jobba vidare med dem så att läsningen blir angelägen för alla elever. Medverkande är bland annat författaren Matilda Gyllenberg och Maria Ekenhill,adjunkt vid Stockholms universitet. Verkstäder med bland annat skolnätverket Haru, läsinspiratör från upplevelserummet i Hangö bibliotek, Läsväskan/Folkhälsan, Lärum/LL-center och Sydkustens ordkonstskola. 


5th Baltic Sea Conference on Literacy

Please find the presentations here>>>>

PIRLS i Finland

  Save the date: Hundra vägar till Hundra dagar hemma seminarium om läsning onsdag 15.11 i Helsingfors
Vi är många som jobbar för läsglädje bland barn och unga. Hur kan vi inspirera barn och unga till läsning, och hur kan vi hitta metoder att förverkliga den nationella läskunnighetsstrategin genom genuina möten, empati och skratt? 

Välkommen på ett heldagsseminarium onsdag 15.11 i SFV-huset G18 i Helsingfors om hur kan vi närma oss texter och jobba vidare med dem. Medverkande bland annat författaren Matilda Gyllenberg samt verkstäder med skolnätverket Haru, läsinspiratör Agneta Möller-Salmela, Läsväskan/Folkhälsan, Lärum/LL-center och Sydkustens ordkonstskola. 

Dagen riktar sig till pedagoger i förskola och grundskola. Mer information i början av augusti på sfv.fi/evenemangboka datumet redan nu!

 

https://readhour.com/sv/

Webbinaret är på finska. Efter webbinaret kan du diskutera med Datero på svenska.Varför utbildas inte ordkonstlärare på svenska i Finland? Monica Martens-Seppelin har granskat ordkonstfältet och tagit reda på hur ordkonstpedagoger kunde utbildas på svenska i Finland.>>>>>

 

Klicka på den granna logotypen så kommer du till nätsidan för Läsande skola eller klicka här så kommer du till en annan med info.

Läslyftet i skolan i Sverige

Språket spelar en avgörande roll för elevernas lärande. Med Läslyftet kan ni utveckla undervisningen så att läsande, skrivande och samtalande främjar elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande. Ni kan arbeta ämnesvis eller i blandade grupper.

 

VIP webbinarium

Rubriken väcker i varje fall webmasterns nyfikenhet. Kolla!

Kampanjen utmanar alla att läsa en timme 8.9 kl. 19.00

FELAs webbinarier blev en framgång!

We are happy to announce that the very first FELA webinar ‘Literacy and Online Education: From Technology to Critical Thinking‘ that took place on 12th – 14th May, 2021, was a success. Many thanks to all the presenters and the participants!
If you missed the webinar or want to rewatch any of the presentations, you can find the links to the presentations here.


Läsrörelsen är igång. Kolla!

Korsholm koordinerar

 

Läsrörelsen är ett fort-löpande program som är inskrivet i regeringspro-grammet och vars syfte är att främja läskunnigheten i vårt land, med barnen och de unga i spetsen. Läsrörelsen strävar efter att bredda begreppet läskun-nighet och lyfta fram multilitteracitet och fler-språkighet.

***

Har du kollat upp Läsväskan?

Används i 32 kommuner. 6200 aktiva användare. 87000 har registrerats i Läsväskan!

Internationella läskunnighetsdagen

Unesco uppmärksammar den internationella läskunnighetsdagen den 8 september. Syftet är att lyfta läskunnighet som en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen.

Se hur FinRA firar dagen!

Vad är Read Hour?

Vad kan förstaklassare vid skolstarten?

Kolla NCU:s rapport, Läget vid skolstarten.

Regeringens principbeslut om national-språksstrategin

Statsrådet utfärdade i december 2021 ett principbeslut om en nationalspråksstrategi. Nationalspråksstrategin är ett projekt som tas upp i regeringsprogrammet och som utarbetats under ledning av statsministern. Strategin är statsrådets första språkstrategi. Nationalspråksstrategin har utarbetats för att de finskspråkiga och svenskspråkiga medborgarnas grundläggande språkliga rättigheter ska kunna tillgodoses fullt ut. Visionen är ett Finland med två livskraftiga nationalspråk, där båda språken syns, hörs och accepteras.

Språkberättelsen beskriver hur de språkliga rättigheterna tillgodoses