internationellt

internationellt

FinRA är en aktiv medlem i FELA, Federation of European Literacy Associations. Ann-Sofie Selin är styrelsens ordförande.

FELA är registrerat på svenska hos Patent- och registerstyrelsen i Helsingfors.

FinRA rapporterar regelbundet till FELA.

FELA är ILA:s partner i Europa. >>>>>