Hem

Hem

Nätverket Svenska nu och Svenska folkskolans vänner startar läsåret 2021-2022 ett projekt för att sänka tröskeln för vänskoleverksamhet över språkgränsen. I projektet Ska vi bli vänner? kommer fem svensk- och fem finskspråkiga skolor att ingå ett vänskolsamarbete för att ta fram goda modeller för fungerande vänskolverksamhet. 

Läs mer>>>>

***

Har du kollat upp Läsväskan?

Internationella läskunnighetsdagen

Unesco uppmärksammar den internationella läskunnighetsdagen den 8 september. Syftet är att lyfta läskunnighet som en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen.

Se hur FinRA firar dagen!

Vad är Read Hour?

Vad kan förstaklassare vid skolstarten?

Kolla NCU:s rapport, Läget vid skolstarten.

Nationalspråksstrategien

Modersmålet är en grundläggande rättighet för var och en av oss. Modersmålet är en del av vår identitet och kultur. Modersmålet ger oss en känsla av trygghet. Alla ska ha möjlighet att  delta i samhällsaktiviteter och ta del av offentliga tjänster på svenska och finska också i framtiden. Det ska finnas två levande nationalspråk i Finland även framöver. 

Vi behöver era idéer för att säkerställa att både svenska och finska kommer att användas långt in i framtiden! >>>>>>

* * *

Skolverket ger anvisning för särskilt stöd vid distansundervisning. Här kan du läsa mer!

The ELIT Project

As part of EU Horizon 2020, a new ELIT Project “Empirical study of Literature Training Network” is launched. FELA is delighted to be one of the partner organisations in the Project and FinRA as a part of FELA.

The Project is now seeking to enrol 10 excellent early stage researchers. Successful applicants will take part in double/joint doctoral programs at a number of European universities including a training program in the field of empirical research in reading literature which will be organised for them. It is a wonderful opportunity.

All information about the call for applications is available on the ELIT website