Artiklar på svenska

Artiklar på svenska

Här kommer vi snart att lägga upp artiklar på svenska som publicerats i Kielikukko.

Hellgren, Jan (2019) Samma elever följs upp genom hela grundskolan

Alldeles i början av höstterminen 2018 deltog tusentals nya förstaklassare på olika håll i Finland i en inledande mätning i ett utvärderingsprojekt som kommer att följa eleverna genom hela grundskolan. Eleverna gjorde uppgifter som fokuserade på färdigheter som kanske är helt nya för många barn som börjar i skolan.