FinRAn johtokunta

FinRAn johtokunta

Puheenjohtaja | Ordförande | Chairperson
Ann-Sofie Selin

Varapuheenjohtaja | Viceordförande | Vice-chair
Vuokko Kaartinen

Jäsensihteeri | Medlemssekreterare | Membership
Annika Björk

Viestintäsihteeri | Information
Heli Ketovuori

Projektisihteeri | Projektsekreterare | Projects
Miina Orell
Tiina-Maija Kaarlela (varajäsen)

Taloudenhoitaja | Kassör | Treasurer
Heidi Perho
Pehr-Olof Rönnholm
(varajäsen)

Sposti: etunimi.sukunimi@finrainfo.fi