FinRAn johtokunta

FinRAn johtokunta

Puheenjohtaja | Ordförande | Chairperson Ann-Sofie Selin

Varapuheenjohtaja | Viceordförande | Vice-chair Vuokko Kaartinen

Jäsensihteeri | Medlemssekreterare | Membership Annika Björk

Viestintäsihteeri| Information Heli Ketovuori * Suvi Sankinen (varajäsen)

Projektisihteeri | Projektsekreterare | Projects Miina Orell * Juli-Anna Aerila (varajäsen)

Sihteeri | Sekreterare | Secretary Tiina-Maija Kaarlela

Taloudenhoitaja | Kassör | Treasurer Heidi Perho * Pehr-Olof Rönnholm (varajäsen)